^ Back to Top

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Żołnierze wyklęci

Udało się nam odnaleźć  żołnierzy KWP i osób wspomagających tę organizację, związanych z Siemkowicami i najbliższą okolicą.

Jan Furmańczyk

Mieszkaniec Zmyślonej. Skazany w 1948 roku na 6 lat więzienia za współpracę z KWP.

Franciszek Gasiecki

Mieszkaniec Lipnika. Skazany w 1950 roku na 4 lata więzienia.

Józef Gieda

Mieszkaniec Bronikowa. W 1948 roku skazany na 8 lat więzienia za udzielanie schronienia i pożywienia żołnierzom KWP.

Józef Gleń

Urodził się w 1903 r. w Siemkowicach, w 1950 roku skazany na 7 lat więzienia za udzielanie schronienia żołnierzom KWP w m. Mokre. Zmarł w 1971 roku.

Leon Graczyk

Mieszkaniec Radoszewic, skazany w 1948 roku na rok więzienia za udzielanie schronienia ,,Muratowi'' i innym żołnierzom. Zwolniony na mocy amnestii po 5 miesiącach.

Bolesław Janecki

Urodził się 3 października 1910 roku w Siemkowicach. W latach 1931-33 służył w 44. pułku piechoty w Równem. W latach 1935-37 pełni funkcję komendanta ,,Strzelca'' w Siemkowicach. W 1937 roku wyjechał do Gdyni. Do Siemkowic wrócił po zakończeniu kampanii wrześniowej, w której walczył jako żołnierz 44 pułku. Od 1940 roku działał w Związku Walki Zbrojnej i w Armii Krajowej. Był komendantem rejonu Siemkowice. Został zdekonspirowany po wpadce łącznika Jerzego Sobocińskiego ,,Kluski'' 19 września 1941 roku w Łasku. Sierżant Janecki w listopadzie 1941 roku dowodził ZWZ Wieluń po  zdekonspirowanym wówczas Mieczysławie Woronowiczu. Przeniesiony do AK w Łasku, od marca 1943 roku aż do wyzwolenia tj. 19 stycznia 1945 dowodził obwodem Łask, już w stopniu podporucznika. W sierpniu 1945 ujawnia się w PUBP Pabianice. Od marca do lipca 1946 dowodził komendą powiatową KWP w Łasku kryptonim ,,Buki''. Używał pseudonimów ,,Błękitny'', ,,Mściwój'' / ,,Mściwej'' / ,,Mściwy'', ,,Zdrój''. 9 lipca 1946 roku zostaje aresztowany w Woli Kleszczowej koło Widawy, gdzie mieszkał po wojnie. Torturowany w łódzkim więzieniu przy ul. Anstadta. 29 kwietnia 1947 skazany na 8 lat więzienia, wyrok skrócono do 4 lat. 9 lipca 1950 roku został zwolniony z więzienia i wrócił do Woli Kleszczowej. Po odzyskaniu zdrowia poświęca się działalności społecznej m. in. w spółdzielni mleczarskiej w Szczercowie. 31 lipca 1991 łódzki sąd unieważnił wyrok skazujący. Bolesław Janecki zmarł 10 grudnia 1991 roku, został pochowany na cmentarzu w Widawie.  

Stefan Janik

Urodzony w 1920 roku w Krzeczowie. Używał pseudonimu ,,Warta''. 28 sierpnia 1948 roku ok. 22:30 podczas działań rozpoznawczych w Łykowych (przysiółek Drobnic) postrzelony śmiertelnie przez młynarza. Dobity na własną prośbę przez dowódcę oddziału. Pochowany na cmentarzu w Krzeczowie.

Leon Jarząbek

Urodził się 26.11.1911 roku w Siemkowicach. Żołnierz AK, od listopada 1945 w KWP. Został zastępcą komendanta rejonu: Działoszyn, Siemkowice, Kiełczygłów. Przechowywał broń KWP. Aresztowany w 1946 roku, rok później postępowanie umorzono wskutek amnestii.

Zofia Jeż

Mieszkanka Zmyślonej. Łączniczka, udzielała schronienia żołnierzom KWP. Skazana w 1948 roku na 3 lata więzienia.

Stefan Kinas

Mieszkaniec Radoszewic. Używał pseudonimu ,,Stare Kowadło''. Od 1941 roku w AK, w marcu 1946 roku przeszedł do KWP. Aresztowany w 1947, w 1948 roku skazany na rok więzienia za udzielanie kwatery żołnierzom KWP.

Ignacy Kubonik

Mieszkaniec Lipnika, skazany w 1947 roku na 7 lat więzienia, z którego wyszedł dopiero w 1956 r.

Ignacy Marczak

Mieszkaniec Radoszewic, skazany w 1947 roku na rok więzienia za udzielanie kwatery żołnierzom KWP.

Stanisław Marczak 

Urodził się 4 kwietnia 1913 roku w Ożegowie. Od 1947 działał w Konspiracyjnym Wojsku Polskim pod komendą Jana Małolepszego ,,Murata'' w oddziale kryptonim ,,Wawel''. Pseudonimy Stanisława Marczaka to ,,Szlama'' i ,,Tomek''. Brał udział w akcjach skierowanych przeciwko ORMO, MO oraz w zamachu na chorążego WP. Po skutecznej akcji UB na terenie gminy Kuźnica Grabowska 2 października 1949 roku pozostał na terenie gminy Siemkowice. W grudniu 1949 roku został zatrzymany. 21 kwietnia 1950 roku w czasie sesji wyjazdowej (w Wieluniu) Wojskowego Sądu Rejonowego został skazany na karę śmierci. 22 maja 1950 roku o godz. 21:30 został rozstrzelany w więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi. 

Stanisław Marczak
Akta Stanisława Marczaka [1]
Stanisław Marczak
Akta Stanisława Marczaka [1]
Wyrok
Artykuł prasowy o wyroku [2]

 

Teodor Nowak

Urodził się 15 września 1915 roku w Siemkowicach. Od listopada 1945 r. w KWP. Był dowódcą placówki KWP na terenie gmin Siemkowice, Kiełczygłów i Działoszyn. Używał pseudonimu ,,Jan''. W 1947 roku skazany na 5 lat więzienia, wyrok skrócono na mocy amnestii. Wyjechał do Częstochowy, gdzie pracował jako ślusarz.

Józef Ochej

Mieszkaniec Radoszewic, skazany w 1947 roku na 3 lata więzienia za współpracę z KWP.

Jan Olejnik

Mieszkaniec Radoszewic, skazany w 1948 roku na 3 lata więzienia.

Józef Sobczyk

Mieszkaniec Borek, skazany w 1948 roku na rok więzienia za udzielenie kwatery żołnierzom KWP.

Walenty Szewczyk

Urodził się 28 stycznia 1900 roku w Ożegowie. Od sierpnia 1948 roku pomagał żołnierzom KWP. Został zatrzymany 18 września 1949 roku. Oskarżono go o pomoc KWP i nakłonienie do zamachu na chorążego WP (co miało miejsce 21 kwietnia 1949 roku). 31 stycznia 1950 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na karę śmierci. 28 marca 1950 roku kara została zmieniona na karę dożywocia, a 5 listopada 1956 na mocy amnestii karę złagodzono do 12 lat więzienia. Ostatecznie Walenty Szewczyk opuścił więzienie 1 marca 1957 roku.

Akta Walentego Szewczyka
Akta Walentego Szewczyka [2]
Akta Walentego Szewczyka [2]
Akta Walentego Szewczyka [3]

 

 

 

 

 

Andrzej Sztandera

Mieszkaniec Lasek, skazany w 1950 roku na 5 lat więzienia za udzielanie kwatery żołnierzom KWP i ukrywanie w czasie obław.

Żołnierze ,,Murata'' [3]
Żołnierze ,,Murata'' [4]

Ignacy Straus

Skazany 22.02.1950 (?) na 5 lat więzienia za udzielenie pomocy żołnierzom KWP i zatajenie tej informacji przed MO i UB. Świadkami w sprawie był ,,Szlama'' i Kazimierz Szczepański ,,Rydwan''. Zmarł w sieradzkim więzieniu 16.03.1951 roku.

 

W przypadku pojawienia się nowych informacji artykuł zostanie zaktualizowany (stan na 1.03.2017).

Dziękujemy p. Krzysztofowi Straus za informacje na temat Ignacego Straus.


Bibliografia:

  1. ,,Indeks represjonowanych w PRL z powodów politycznych'' - zasób IPN Łódź
  2. K. Jasiak ,,Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego'' wyd. ,,Fundacja Pamiętamy'', Radomsko 2010 - zasób serwisu Noworadomsk.pl
  3. T. Toborek ,,Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Łódzkiem w latach 1945–1951'' [w:] ,,Pamięć i sprawiedliwość'' nr 1/2004 - zasób IPN
  4. T. Toborek ,,Warszyc. Wyklęty bohater'' Wyd. Demart - zasób serwisu Podziemie zbrojne
  5. ,,Komendanci Inspektoratów ZWZ AK'' - zasób serwisu Genealogia. Stankiewicze z przyjaciółmi
  6. ,,Więźniowie polityczni lat 1945-56'' - zasób serwisu Genealogia. Stankiewicze z przyjaciółmi

Ilustracje:

[1] - Indeks... - zasób IPN

[2] - Dziennik Łódzki z 22.04.1950 - zasób Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

[3] - Indeks... - zasób IPN

[4] - zasób serwisu Podziemie zbrojne